Tilldelning av älg

Till årets älgjakt har tilldelningen ökat med 2 vuxna älgar, nu är den totala tilldelning sju vuxna djur. Frågan är ju om det finns förutsättningar för att fälla 7 vuxna djur? 

 

Här finns älgtilldelning 2011 för västerbotten

Kommentarer (1)

Tages lodjur

Nu finns det en bild på lodjuret Tage lyckades fälla

Kommentarer (0)

Tredje dagen...

Idag fällde Morgan en ko, trots det fortsatt ganska varma vädret

Kommentarer (0)

Andra dagen...

Tisdag blev mindre lyckad, till stora delar p.g.a det varma vädret. Det jagades endast en halv dag utan att fälla något

Kommentarer (2)

Första dagen...

Då hade första dagen av 2010 års älgjakt avklarats. Det blev en lyckad dag där två djur fälldes, varav den ena var en fin 16 taggare som fälldes av Morgan på ett gångstånd, den andre var en kalv som sköts av Jörgen

Kommentarer (1)