Status update

Inga fälld djur idag, trots att de hade tag i flera olika ekipage. Även någon rikitgt stor tjur visade sig, men utan att hamna framför hårkorse

Kommentera

Fyll i ordet nedanför

'